Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Jednogłośne absolutorium

Jednogłośne absolutorium

Jednogłośnie Rada Gminy Dębno udzieliła absolutorium wójtowi za wykonanie budżetu za rok ubiegły. – Cieszę się z takiego wyniku głosowania, bo to dowód na to, że radni darzą mnie zaufaniem – komentował Grzegorz Brach, Wójt Gminy Dębno.

Tradycyjne głosowanie poprzedziła konieczna w tym wypadku prezentacja opinii regionalnej izby obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Zarówno jedna jak i druga mają duże znaczenie, bo mogą przesądzić o decyzji radnych. Opinia regionalnej izby obrachunkowej, która działalność finansową gminy nadzoruje przez cały rok, była pozytywna. Zastrzeżeń do wykonania budżetu nie miała także Komisja Rewizyjna.

Z zaproszenia Stanisława Pierzgi, przewodniczącego Rady Gminy, do dyskusji w tej sprawie, nie skorzystał nikt i szybko można było przejść do głosowania. Radni byli zgodni i wszyscy opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi absolutorium.

za gminadebno.pl