Kultura

Kolejne kapliczki w Powiecie Brzeskim odzyskają dawny blask

46 zabytkowych kapliczek, figur świętych czy przydrożnych krzyży dzięki wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego przejdzie gruntowną konserwację i odzyska dawny blask. W tym roku pula środków przeznaczona na ten cel wyniesie 500 tys. zł.

Wśród gmin które otrzymały dotacje na remonty zabytkowych kapliczek znalazły się m.in. Gmina Brzesko, Dębno, Iwkowa, Szczurowa oraz Powiat Brzeski. Łączna kwota dofinansowania jaka została przyzna dla tych jednostek samorządu terytorialnego to 47 000 zł. To blisko 10 procent wartości całej puli środków jakie rozdysponowano w Małopolsce.

Samorząd województwa małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek, realizuje konkurs, dzięki któremu wyjątkowe obiekty sakralne mają szansę na renowację i zabezpieczenie przed nieuchronnym upływem czasu. Pod hasłem Kapliczki Małopolski co roku odbywa się nabór zgłoszeń od jednostek samorządu terytorialnego, które podejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu nastąpiło podczas XXIII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Samorząd podjął decyzję o przyznaniu aż 46 dotacji na łączną kwotę 500 tys. zł. Warto przypomnieć, iż w ramach konkursu udzielono dotąd dofinansowania w wysokości 4 mln zł, dzięki czemu w całym regionie przywrócono dawny blask ponad 470 sakralnym obiektom.

Wykaz dotacji konkursu Kapliczki Małopolski 2020 – Powiat Brzeski

Gmina Brzesko Konserwacja przydrożnej kamiennej kapliczki – krucyfiksu z 1899 r. wraz z drzewostanem w Brzesku – 5 000 zł

Gmina Dębno Konserwacja i restauracja kamiennej kapliczki Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z drugiej połowy XIX wieku w miejscowości Łysa Góra – etap II – 8 000 zł

Gmina Iwkowa Konserwacja i renowacja figury przydrożnej – krzyża z 1905 r. w Iwkowej 6 000 zł

Powiat brzeski Konserwacja kamiennej figury św. Jana Nepomucena w Gnojniku z 1732 r. przy drodze krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz z 1732 r. – 13 000 zł

Gmina Szczurowa Konserwacja figurki kamiennej Matki Boskiej z 1860 r. znajdującej się w Szczurowej – 15 000 zł

Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie wojen, epidemii lub kataklizmów oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Obiekty te posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

Wykaz dotacji konkursu Kapliczki Małopolski 2020 [plik pdf] <==

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji / IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast