ADV
Region

Kolejny projekt edukacyjny będzie realizowany w gminie Wojnicz

„Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” tak brzmi tytuł nowego projektu edukacyjnego, na którego realizację gmina otrzymała ponad 840 tys. dofinansowania. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, działanie 10.1.3. Gmina Wojnicz otrzymała dofinansowanie w wysokości 841 714,00 zł, które stanowi 95% wartości zadania, na realizację projektu pn.” Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz”.

Rozstrzygnięty konkurs dotyczy projektu, który kładzie nacisk na rozwijanie u uczniów naszych szkół kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Zaplanowane w projekcie formy wsparcia, to działania obejmujące między innymi dodatkowe zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla 180 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wielkiej Wsi w łącznej ilości 1740 godzin zajęć.

Projekt będzie realizowany w  latach 2020 – 2022.

– To ogromny zastrzyk nie tylko środków finansowych, ale i możliwości inwestowania w edukację w naszej gminie. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Zostaną także doposażone pracownie komputerowe oraz pracownie przyrodnicze, biologiczne, chemiczne, fizyczne, matematyczne i geograficzne w obu placówkach. Projekt zakłada również powstanie nowocześnie wyposażonej sali sensorycznej o najwyższych standardach przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. – tłumaczy burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk. – Z projektu będą mogli skorzystać również nauczyciele w ramach wsparcia poprzez możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. – dodaje.

um

 

Podobne artykuły

Back to top button