ADV
Region

Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych zakończyła kadencję

blank13 stycznia odbyło się uroczyste pożegnanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2016-2019, powołanej przez starostę bocheńskiego.

W skład Powiatowej Rady wchodzili:
• Alina Niemiec – przedstawicielka Polskiego Związku Głuchych, Koło w Bochni
• Edyta Jędryczka  – przedstawicielka Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego
• Izydor Puścizna– przedstawiciel Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych,
• Maria Stachura – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych, Koło Powiatowe w Bochni, 
• Stanisław Hajduk – przedstawiciel  Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski, „Amicus Hominis” w Proszówkach. 

Starosta podziękował wszystkim członkom Rady za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Za inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie wniosków, projektów,  programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej trwa nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2024.

sp

Podobne artykuły

Back to top button