Nie przegap
Strona główna » Region » Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych zakończyła kadencję

Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych zakończyła kadencję

13 stycznia odbyło się uroczyste pożegnanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2016-2019, powołanej przez starostę bocheńskiego.

W skład Powiatowej Rady wchodzili:
• Alina Niemiec – przedstawicielka Polskiego Związku Głuchych, Koło w Bochni
• Edyta Jędryczka  – przedstawicielka Specjalnego ośrodka Szkolno-Wychowawczego
• Izydor Puścizna– przedstawiciel Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych,
• Maria Stachura – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych, Koło Powiatowe w Bochni, 
• Stanisław Hajduk – przedstawiciel  Stowarzyszenia na Rzecz Osób Specjalnej Troski, „Amicus Hominis” w Proszówkach. 

Starosta podziękował wszystkim członkom Rady za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Za inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie wniosków, projektów,  programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W chwili obecnej trwa nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2024.

sp