Region

Pogoda sprzyjała robotom drogowym w gminie Zakliczyn

Sprzyjająca pogoda pod koniec ubiegłego roku pozwoliła rozpocząć i w niektórych przypadkach zakończyć kilka inwestycji drogowych w gminie Zakliczyn. Samorząd pozyskał na nie spore dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Z kolejnej transzy środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą otrzymał zakliczyński samorząd, wyremontowano dwa odcinki gminnych dróg – w Dzierżaninach (Kamieńce) – 1,3 km za kwotę 293 tys. zł i Wróblowicach  (droga w kierunku wyciągu w Siemiechowie) – 0,9 km za 289 tys. zł. Łącznie na nowe nakładki asfaltowe na tych dwóch drogach wydano blisko 600 tys. zł, a dofinansowanie rządowe wyniosło 80 procent. Samorząd gminy Zakliczyn pozyskał w 2019 roku w sumie ponad 1,2 mln zł ze środków MSWiA tzw. powodziówek, wykonując 7 zadań związanych z asfaltowaniem dróg gminnych o łącznej  długości blisko 5,5 km w miejscowościach – Faliszewice, Borowa, Filipowice, Wesołów, Stróże, Dzierżaniny, Wróblowice oraz w Zakliczynie ul. Łęgi.

Zakończyła się modernizacja ul. Kamieniec na przeszło 200 m odcinku od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do stadionu LKS Dunajec w Zakliczynie. Nawierzchnia zrobiona została z kostki betonowej. Wydzielony został ciąg dla rowerzystów i pieszych. Inwestycja wsparta została  pieniędzmi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt zadania to kwota 486 tys. zł, w tym 80% dofinansowanie ze środków rządowych to kwota blisko 400 tys. zł.

W grudniu 2019 roku z impetem ruszyły także prace przy przebudowie dróg wokół zakliczyńskiego Rynku (wraz z chodnikami i wymianą instalacji podziemnych). Spora część środków finansowych na ten cel również pochodzi również z Funduszu Dróg Samorządowych (blisko 3,6 mln zł). Koszt zadania to kwota ponad 4,8 mln zł. To pierwszy etap rewitalizacji Rynku, jednego z największych w Małopolsce.  Zakończenie prac planowane jest na maj 2021 roku.

Przypomnijmy, że na modernizację odcinka ul. Kamieniec i pierwszy etap rewitalziacji Rynku samorząd gminy Zakliczyn pozyskał ponad 4 mln zł zewnętrznego dofinansowania, a wartość wszystkich robót to kwota ponad 5,3 mln zł. Łącznie samorząd Gminy Zakliczyn w 2019 r  wykonał 11 km nowych nakładek asfaltowych za kwotę ponad 3,1 mln zł.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast