Felietony

„Złoty Rok” dla gminy Iwkowa

To był bardzo dobry rok dla gminy Iwkowa. Wspólnymi siłami zrobiliśmy bardzo dużo. Może zabrzmi to nieskromnie, ale moim zdaniem był to „Złoty Rok” dla naszej gminy. Zostało to potwierdzone w ostatnim okresie, kiedy to zgodnie z przyjętymi kryteriami w Rankingu Gmin Małopolski Gmina Iwkowa została liderem Powiatu Brzeskiego. To największy sukces Gminy Iwkowa w ostatnich latach. Jest to wyróżnienie dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Oceniano wysokość dochodów, wydatki na inwestycje, wydatki na administrację, zadłużenie, pozyskane środki z Unii Europejskiej, ilość podmiotów gospodarczych, wyniki z egzaminów gimnazjalnych, ilość miejsc w przedszkolach, saldo migracji, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa oraz wysokość środków przekazanych organizacjom pozarządowym. Biorąc powyższe pod uwagę, każdy z mieszkańców dołożył swoją cegiełkę i przyczynił się do tego wspaniałego sukcesu. Ponadto, chciałbym jeszcze przypomnieć o najważniejszych wydarzeniach i inwestycjach, jakie miały miejsce w Gminie Iwkowa.

Rozpoczęliśmy bardzo dobrze, bo już na wiosnę, kiedy z okazji otwarcia Wieży widokowej na Szpilówce, byliśmy gospodarzami rozpoczęcia sezonu turystycznego w Małopolsce. Następnie byliśmy współorganizatorami Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W czasie Święta Suszonej Śliwki w Kątach, został pobity rekord Guinnessa w ilości ulepionych i ugotowanych pierogów z suszoną śliwką w ciągu 1 godziny, a przypomnę było ich 1066 szt. Byliśmy wówczas wielokrotnie wymieniani zarówno przez media krajowe, jak i zagraniczne z chińskimi włącznie.

Z najważniejszych inwestycji gminnych wymienię: budowę oczyszczalni ścieków, pierwszy etap kanalizacji, kolejne etapy wodociągowania wraz ze zbiornikiem i stacją uzdatniania wody, remont drogi Tymowa – Kąty(wspólnie z powiatem), a także dróg gminnych, odcinki chodników w Iwkowej, Wojakowej i w Dobrocieszu, a także wiele innych mniejszych lub większych zadań.

W ostatnich dniach minionego roku, dowiedzieliśmy się o wybraniu dwóch naszych projektów do dofinansowania tj. biblioteki i ciągu pieszo-rowerowego, które planowane są do realizacji do 2022 roku. Podsumowując, to był bardzo dobry rok z dużymi nadziejami na lata następne.

Bogusław Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa

IB

Fot. Maciej Mazur

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast