Region

Gmina Zakliczyn. Dużo ciekawych pomysłów na rzecz aktywności seniorów / zdjęcia

Gmina Zakliczyn jest przykładem wzorowego prowadzenia polityki senioralnej – uznał wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Odwiedził Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w gminie Zakliczyn, które mieści się w Kończyskach. Symbolicznie pokroił okolicznościowy tort na zakończenie realizacji przez  Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych programu „Szlachetny Samarytanin”, który finansowany był ze środków rządowych.

Aktywizacja społeczna seniorów w gminie Zakliczyn prowadzona jest na bardzo wysokim poziomie. Zakończony właśnie projekt „Szlachetny Samarytanin”,  polegający m.in. na warsztatach świadomości wolontariatu dla osób starszych. Przygotowywały jego uczestników (30 osób w wieku 60+) do samopomocy, a poza uzyskaniem odpowiednich do pracy wolontariusza kompetencji i umiejętności mieli zorganizowane wyjazdy do kina, teatru, na koncerty, wystawy i wycieczki.

Starsi mieszkańcy gminy Zakliczyn mogą również uczestniczyć w nowatorskim projekcie „Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”. Otrzymują opaski SOS, z których korzystać mogą w razie zagrożenia zdrowia lub życia, przewidziano również zakup i udostępnienie seniorom pięciu rowerów elektrycznych czy zakup laptopów i przyłączenie do Internetu w 40 gospodarstwach domowych seniorów, prowadząc równocześnie szkolenia m.in. z zakresu komputera. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na kwotę ponad 540 tys. zł., będącego w dyspozycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Realizowanych w zakliczyńskiej gminie jest też wiele innych projektów z zakresu polityki senioralnej. I co istotnego – robione są we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wojewoda Piotr Ćwik spotkał się z seniorami w Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w gminie Zakliczyn, które mieści się w Kończyskach. To miejsce, w którym od dwóch lat seniorzy mają zapewnioną opiekę dzienną oraz usługi aktywizujące i usprawniające. Placówkę prowadzi Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych wraz z samorządem Zakliczyna i Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza”, a projekt uzyskał dofinansowanie w ramach środków unijnych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-20  w wysokości blisko 1,4 mln zł.

Gratuluję tego wszystkiego, co tutaj dzieje się w obszarze seniorów. Gmina Zakliczyn jest przykładem wzorowego prowadzenia polityki senioralnej. Pozyskuje pieniądze, robi to skutecznie, ale też umie je dobrze wykorzystywać. Powstaje tu dużo dobrych i ciekawych pomysłów w celu aktywizacji seniorów – mówił Piotr Ćwik.

Wojewoda poinformował, że w Małopolsce w szybkim tempie przybywa takich ośrodków jak w Kończyskach. W 2015 roku było zaledwie 8 placówek, w których dzienny pobyt i opiekę zapewnionych miało 180 seniorów, a obecnie jest ich już 75 i uczęszczają do nich 1973 starsze osoby. To dziesięciokrotny wzrost.

Po dużym wrażeniem działań na rzecz seniorów w gminie Zakliczyn był również obecny na spotkaniu w Kończyskach poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.

Pragnę pogratulować burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi oraz tutejszej władzy samorządowej aktywnej działalności i dobrej służby mieszkańcom ziemi zakliczyńskiej. Wykorzystywane są tutaj wszystkie szanse stwarzane przez rząd – powiedział parlamentarzysta.

IB

Pokaż więcej

Podobne artykuły

Back to top button
Rozmiar czcionki
Włącz kontrast